အပြော နဲ့ အလုပ်

အပြောနဲ့ အလုပ် အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်ထပ်တည်း ကျအောင်လုပ်…
မလုပ်နိုင်ရင် မပြောနဲ့။

ပြောသလိုလုပ်… ကိုယ်လုပ်ကိုယ်ခံ။

နောက်မှဆိုတဲ့ စကားလုံး လုပ်မယ်အလုပ်မှာ လာမရောနဲ့…
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်။

ပိန်းတိန်းတိန်းတော့ ရှောင်။